Smart Fondanalys är vårt koncept för dig som vill kombinera en stabil fondportfölj. Vår målsättning är att konceptet ska vara användbart både för dig vill ha en färdig strategi att följa, men också för dig som vill använda det som ett av flera hjälpmedel för dina investeringsbeslut.

Konceptet Smart Fondanalys är baserat på den studie som vi tidigare presenterat och testat. Konceptet är beprövat och beskrivs bland i en vetenskaplig artikel där författaren testat det tillbaka till 1973.

Smart Fondanalys fokuserar framförallt på två nyckelaspekter: Långsiktig timing baserat på glidande medelvärden, samt riskspridning. Läs mer om de analysparametrar vi utnyttjar i Smart Fondanalys här.

Smart Fondanalys fokuserar framförallt på två nyckelaspekter: Långsiktig timing samt riskspridning. Riskspridningen bygger på grundataken att välja fonder ur de tre kategorerna Aktier, Räntor samt Reala tillgångar. Den långsiktiga timingen handlar om att endast ligga investerad i en fond när trenden är positiv, vilket konkret innebär att 10 dagars glidande medelvärde skall vara över 200-dagars. Läs mer om de analysparametrar vi utnyttjar i Smart Fondanalys här.

Här på Investerasmart tillhandahåller vi helt gratis all information och verktyg du behöver för att utnyttja konceptet Smart Fondanalys, mer specefikt:

  • Information och kategorisering av drygt 1200 fonder och 650 ETF:er.
  • Historsik prestanda med och utan timing enligt smart fondanalys för alla dessa fonder.
  • Möjligheten att simulera och backtesta vafri portfölj enligt Smart Fondanalys på.
  • Möjligheten att spara och dela valfri fondportfölj.
  • Möjligheten att  få köp- och säljsignaler enligt Smart Fondanalys via email